logotyp
Login

Archiv starších akcí

Omlouvání školních dětí

Informace o novinkách v předškolním vzdělávání.

Od 1. září 2017 je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Docházka dítěte je povinná každý den, nepřetržitě v rozmezí 4 hodin denně od 8.00 do 12.00 hodin

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních

prázdnin, ale docházka dítěte možná je.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,

docházelo řádně do školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

  • Každou nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte písemně do OMLUVNÉHO  LISTU, který je u paní učitelky ve třídě.

  • V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje paní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

  • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem.

  • Při pokračující absenci či nedostavení se  zákonného zástupce na pohovor v daném termínu, zašle ředitelka školy oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4) a bude zahájeno správní řízení.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Ivančice

obrázek
Na Úvoze 1 Brno - venkov 664 91 Telefon: 546451504 728359688 - mobil jen na SMS 546213501-Mjr. Nováka 702267930 - mobil jen na SMS E-mail: MSNaUvozeIvancice@seznam.cz

NOVINKY

Karanténa

clanek
Vážení rodiče,v zelené třídě se u jedné ...

Roušky v MŠ

Do MŠ vstupují rodiče

Pravidla MŠ

Vážení rodiče,

Důležité informace

Domů MŠ Na Úvoze Ivančice

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign