logotyp
Login

Aktuality

Ošetřovné

Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Změna provozu MŠ

Vážení rodiče, naše MŠ má od 1.3.2021 provoz pro děti zaměstnanců IZS. Ostatní děti zůstávají doma. Seznam profesí, jejiž děti mohou navštěvovat naši MŠ jsou výhradně tyto:

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 212
o přijetí krizového opatření
Vláda
I. nařizuje
1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
 

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

 podle Mimořádného opatření MZ ze dne 22.2.2021

              musí děti nosit od 25.2.2021 při pobytu venku

– vycházkách - ochranné prostředky nosu a úst – roušky.

Dejte dětem do skříněk v šatně roušku a pravidelně ji kontrolujte.
 

                                                                    Děkujeme

Zápis a Předškoláček při ZŠ TGM

Vážení rodiče,
na stránkách ZS TGM - http://www.zstgmivancice.cz/zapis.php - jsou zveřejněné informace k zápisu.
Též je na stránkách odkaz na pracovní listy pro předškoláky a další informace, které se týkají Předškoláčku

NFDO Krtek

CertifikátCertifikát

Generátor ozonu

MŠ zakoupila generátor ozonu, který slouží k dezinfekci vnitřních prostor. Ničí viry, koronaviry, bakterie a plísně. Vždy přes víkend se budou všechny třídy tímto přístrojem dezinfikovat.

Roušky v MŠ

Do MŠ vstupují rodiče s ROUŠKOU.

Zákonný zástupce má po celou dobu pobytu v MŠ roušku, která mu zakrývá ústa i nos

Děti mohou být bez roušky.

Pravidla MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT jsme pro provoz MŠ stanovili tato pravidla.

 

  • S dítětem do budovy školy vstupuje jen jeden zákonný zástupce. Dovede dítě do šatny, převleče dítě a odevzdá paní učitelce. Do třídy nevstupuje a v šatně se zdržuje pouze na dobu nezbytně nutnou.

  • Zákonný zástupce má po celou dobu pobytu v MŠ roušku, která mu zakrývá ústa i nos.

  • Děti mít roušky ve třídě nemusí.

  • Při příchodu do budovy doprovod dítěte použije dezinfekci, která je umístěna u vstupních dveří.

  • Při zjištění infekčních příznaků u dítěte při příchodu do MŠ – rýma, kašel, bolest hlavy, bolest v krku, průjem apod. a příznaků onemocnění  – zvýšená teploty nad 37 st. C – nebude dítě přijato k docházce.

  • Vyskytnou-li se příznaky během dne – dítě dostane roušku a bude izolováno od ostatních dětí a zároveň bude informován zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně vyzvedne z mateřské školy.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Ivančice

obrázek
Na Úvoze 1 Brno - venkov 664 91 Telefon: 546451504 728359688 - mobil jen na SMS 546213501-Mjr. Nováka 702267930 - mobil jen na SMS E-mail: MSNaUvozeIvancice@seznam.cz

NOVINKY

Ošetřovné

Informace o ošetřovném: 

Změna provozu MŠ

Vážení rodiče, naše MŠ má od 1.3.2021 provoz pro děti zam...

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, pod...

Důležité informace

Domů MŠ Na Úvoze Ivančice

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign