Login

Aktuality

Zápis do ZŠ TGM Ivančice

OZNAMUJEME RODIČŮM, že zápis do 1. třídy se 7. 4.
ruší, nový předpokládaný termín je úterý 21. 4. 2020.

Roušky v MŠ

Roušky

    • Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

Bez roušky dítě do mateřské školy, v této době, nepatří.

Krizové opatření v oblasti školství

Město Ivančice v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219, o přijetí krizového opatření v OBLASTI ŠKOLSTVÍ

sděluje následující:

Jako MATEŘSKOU ŠKOLU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro děti předškolního věku od 3 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení

určuje

Mateřskou školu Na Úvoze Ivančice, se sídlem Na Úvoze 1, 664 91 Ivančice

  • ředitelka: pí Bronislava Minaříková
  • tel: 546 451 504
  • e-mail: msnauvozeivancice@seznam.cz
  • provozní doba zařízení: pondělí – pátek 6.30 – 16.00 hodin

Zápis

TiskopisŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je možné si vyzvednout v pondělí 27.4.2020 od 10.00 do 16.00 hodin v ředitelně mateřské školy nebo bude tiskopis ke stažení v sekci Dokumenty 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Na Úvoze Ivančice proběhne ve středu

6.5.2020 od 8.00 do 16.00 hodin v ředitelně mateřské školy.

Přineste s sebou vyplněnou Žádost o přijetí potvrzenou lékařem, OP, rodný list dítěte.

Cizinci donesou potvrzení k pobytu v ČR

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy se bude vydávat v ředitelně mateřské školy ve středu 27.5.2020 od 10.00 do 16.00 hodin.

 

Poptávka pracovního místa

Poptávka pracovního místa

Ředitelství Mateřské školy Na Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace přijme na úvazek 0,3 hodin denně kvalifikovanou učitelku mateřské školy s nástupem ihned. Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb.. Nabídky zasílejte na adresu:

MŠ Na Úvoze 1550/1

66491 Ivančice

Telefon 546451504

Za MŠ Na Úvoze Ivančice: Minaříková Bronislava, ředitelka MŠ

V Ivančicích 2.9.2019

Omlouvání školních dětí

Informace o novinkách v předškolním vzdělávání.

Od 1. září 2017 je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Docházka dítěte je povinná každý den, nepřetržitě v rozmezí 4 hodin denně od 8.00 do 12.00 hodin

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních

prázdnin, ale docházka dítěte možná je.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,

docházelo řádně do školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

  • Každou nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte písemně do OMLUVNÉHO  LISTU, který je u paní učitelky ve třídě.

  • V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje paní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

  • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem.

  • Při pokračující absenci či nedostavení se  zákonného zástupce na pohovor v daném termínu, zašle ředitelka školy oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4) a bude zahájeno správní řízení.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Ivančice

obrázek
Na Úvoze 1 Brno - venkov 664 91 Telefon: 546451504 728359688 - mobil jen na SMS 546213501-Mjr. Nováka 702267930 - mobil jen na SMS E-mail: MSNaUvozeIvancice@seznam.cz

NOVINKY

Zápis do ZŠ TGM Ivančice

OZNAMUJEME RODIČŮM, že zápis do 1. třídy se 7. 4.

Roušky v MŠ

Roušky...

Krizové opatření v oblasti školství

Město Ivančice v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219, o př...

Důležité informace

Poptávka pracovního místa Ředitelství Mateřské školy Na Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace přijme na úvazek 0,3 hodin denně kvalifikovanou učitelku mateřské školy s nástupem ihned. Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb.. Nabídky zasílejte na adresu: MŠ Na Úvoze 1550/1 66491 Ivančice Telefon 546451504 Za MŠ Na Úvoze Ivančice: Minaříková Bronislava, ředitelka MŠ V Ivančicích 31.8.2018
Domů MŠ Na Úvoze Ivančice

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign