logotyp
Login

Aktuality

Informace k otevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče. Z rozhodnutí vlády ČR se od 12.4.2021 obnoví provoz v MŠ, pouze však pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů těchto vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Rodiče dětí, kteří spadají do výše uvedených profesí, a jejichž dítě neplní povinnou předškolní docházku, musí přinést potvrzení od zaměstnavatele.

 Děti, které neplní povinnou předškolní docházku, platí školné.

Testování dětí

Tyto informace vychází ze závazných částí MANUÁLU MŠMT - Manuál Covid – 19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, duben 2021

 • Děti budou testováni dvakrát  týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do MŠ. Testování je povinné. Pokud se dítě testování neúčastní, jeho přítomnost v MŠ, dle předběžné metodiky MŠMT, není povolena a je na něj pohlíženo jako na dítě nemocné s omluvenou absencí, škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční výuku. Testování bude probíhat při vstupu do MŠ. Do šaten půjdou děti s negativním výsledkem testu.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Zákonný zástupce provede dítěti stěr z okraje nosní sliznice. Dítě musí mít ve dnech testování na ústech roušku  a přítomný zákonný zástupce musí mít respirátor FFP2. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut. Průběh testu bude sledovat zaměstnanec MŠ, který po dokončení testu zapíše výsledek do testovacího archu.
 • Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními
 • Bude-li test dítěte negativní, odchází do šatny a třídy. Bude-li test dítěte pozitivní, odchází se zákonným zástupcem domů.
 • Děti nemusí mít ve třídě roušku ani respirátor.
 • Další informace o testování naleznete na této adrese: https://testovani.edu.cz/

Výjimka z testování

 • Testy se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testy se neprovádí u děti, které absolvovaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

 

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Na Úvoze Ivančice proběhne ve dnech 2.5.2021 - 16.5.2021.

 

Pokyny k zápisu 2021/2022

Žádost potvrzenou dětským lékařem (povinné očkování dětí) a kopii rodného listu mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy – cdvkva8
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce        

msnauvozeivancice@seznam.cz

 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) Na Úvoze 1550/1, Ivančice 664 91,
 • osobním podáním ve škole, a to 3.5.2021 nebo 6.5.2021, 

          v době 10.00 - 16.00 hodin  po telefonickém objednání – 546451504

Tiskopis Žádost dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete na:www.msnauvozeivancice.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

V nezbytném případě je možné si Žádost vyzvednout v ředitelně mateřské školy po telefonické domluvě dne 19.4.2021 v době od 10.00 do 15.00 hodin.

Školné

Školné za měsíc březen Vám bude vráceno a školné za měsíc duben bude kráceno poměrnou částkou podle počtu dnů, ve kterých bude MŠ uzavřena. Poměrná částka Vám bude vrácena na účet.

Ošetřovné

Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Generátor ozonu

MŠ zakoupila generátor ozonu, který slouží k dezinfekci vnitřních prostor. Ničí viry, koronaviry, bakterie a plísně. Vždy přes víkend se budou všechny třídy tímto přístrojem dezinfikovat.

Pravidla MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT jsme pro provoz MŠ stanovili tato pravidla.

 • S dítětem do budovy školy vstupuje jen jeden zákonný zástupce. Dovede dítě do šatny, převleče dítě a odevzdá paní učitelce. Do třídy nevstupuje a v šatně se zdržuje pouze na dobu nezbytně nutnou.

 • Zákonný zástupce má po celou dobu pobytu v MŠ roušku, která mu zakrývá ústa i nos.

 • Děti mít roušky ve třídě nemusí.

 • Při příchodu do budovy doprovod dítěte použije dezinfekci, která je umístěna u vstupních dveří.

 • Při zjištění infekčních příznaků u dítěte při příchodu do MŠ – rýma, kašel, bolest hlavy, bolest v krku, průjem apod. a příznaků onemocnění  – zvýšená teploty nad 37 st. C – nebude dítě přijato k docházce.

 • Vyskytnou-li se příznaky během dne – dítě dostane roušku a bude izolováno od ostatních dětí a zároveň bude informován zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně vyzvedne z mateřské školy.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Ivančice

obrázek
Na Úvoze 1 Brno - venkov 664 91 Telefon: 546451504 728359688 - mobil jen na SMS 546213501-Mjr. Nováka 702267930 - mobil jen na SMS E-mail: MSNaUvozeIvancice@seznam.cz

NOVINKY

Informace k otevření MŠ od 12.4.2021Vážení rodiče. Z rozhodnutí vlád...

Testování dětí

Tyto informace vychází ze závazných částí MANUÁLU MŠMT - Manuál Covid – 19 TESTOVÁNÍ...

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mate...

Důležité informace

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Na Úvoze Ivančice proběhne ve dnech 2.5.2021 - 16.5.2021. Pokyny k zápisu 2021/2022 Žádost potvrzenou dětským lékařem (povinné očkování dětí) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: • do datové schránky školy – cdvkva8 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce msnauvozeivancice@seznam.cz • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) Na Úvoze 1550/1, Ivančice 664 91, • osobním podáním ve škole, a to 3.5.2021 nebo 6.5.2021, v době 10.00 - 16.00 hodin po telefonickém objednání – 546451504 Tiskopis Žádost dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete na: www.msnauvozeivancice.cz v sekci Dokumenty ke stažení. V nezbytném případě je možné si Žádost vyzvednout v ředitelně mateřské školy po telefonické domluvě dne 19.4.2021 v době od 10.00 do 15.00 hodin.
Domů MŠ Na Úvoze Ivančice

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign